Grant nr: NOR/POLNOR/SafeFoodCtrl/0034/2019

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 908 950 PLN

Dofinansowanie: 6 563 860 PLN 

Okres trwania projektu: 01.01.2021 – 01.01.2024

Zrównoważony rozwój stał się głównym wyzwaniem dla światowego przemysłu spożywczego, który musi przejść poważną transformację by móc uczestniczyć w globalnym trendzie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, łagodzenia zmian klimatycznych oraz ochrony krajobrazów
i przyrody. Rozwój innowacyjnych technologii jest niezbędnym elementem, który wspiera transformację całych łańcuchów dostaw żywności: od produkcji w gospodarstwach, aż do konsumenta. 

Jednym z wyzwań dzisiejszego przemysłu spożywczego jest dostarczenie nie tylko żywności wysokiej jakości, ale także bezpiecznej bakteriologicznie, na każdym etapie jej produkcji.

Wiele patogennych szczepów bakteryjnych przenoszonych w łańcuchu dostaw żywności jest coraz częściej opornych na antybiotyki, dlatego należy rozważyć alternatywne metody zapobiegania zakażeniom i konserwacji żywności. Celem  Projektu SafeFoodCtrl jest opracowanie nowej strategii opartej na enzybiotykach (enzymach antybakteryjnych), które w sposób celowany eliminują tylko bakterie chorobotwórcze, pozostawiając nienaruszoną naturalną mikroflorę bakteryjną.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Badania stosowane “Sustainable and safe food production by novel control strategies of bacteria in the food chain”

Dofinansowanie: 984 579 PLN

Całkowita wartość inwestycji:  6 908 950 PLN