Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Karczewie

Dr Elżbieta Jagielska z Pracowni Inżynierii Białek IMDiK PAN wygłosiła wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Karczewie na temat oporności mikroorganizmów na substancje przeciwdrobnoustrojowe, głównie antybiotyki. Wykład pt. „Antybiotyki – jak je mądrze stosować, oraz inne nowoczesne metody eliminacji bakterii.” został wygłoszony 12 czerwca 2024 i miał na celu przybliżenie słuchaczom wiedzy na temat bakterii, jako organizmów jednokomórkowych, patogennych, ale również pożytecznych i wszechobecnych w środowisku oraz ciele człowieka. Dr Jagielska opowiedziała o sposobach działania antybiotyków oraz mechanizmach powstawania antybiotykoodporności i jak jej zapobiegać. Na wykładzie przestawiono również nowe prace badawcze prowadzone w Pracowni Inżynierii Białek w ramach projektów POLNOR, na temat rozwijania alternatywnych nie-antybiotykowych środków bakteriobójczych do zastosowania nie tylko w medycynie, ale i w rolnictwie, rybołówstwie i przemyśle spożywczym.