Wiadomości z Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

W dniu 23 lutego 2024 roku odbyła się sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologii Oddziału Terenowego w Warszawie, w trakcie której Pani dr Elżbieta Jagielska z Pracowni Inżynierii Białek Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie opowiedziała o enzybiotykach jako alternatywnej metodzie walki z bakteriami w hodowli ryb i przemyśle spożywczym. W trakcie prezentacji dr Jagielska dokonała przeglądu najnowszych badań nad enzybiotykami, zwracając uwagę na ich skuteczność w eliminacji patogennych bakterii, jednocześnie minimalizując ryzyko powstawania oporności na antybiotyki. Omówiła też potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania enzybiotyków w przemyśle spożywczym, w tym poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności. Prezentacja dr Jagielskiej spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony uczestników sesji, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji, zadając pytania i wyrażając swoje poglądy na temat perspektyw zastosowania enzybiotyków w praktyce mikrobiologicznej.