Kierownik Projektu

dr Elżbieta Jagielska

Adiunkt

dr Justyna Czarnecka

Specjalista

dr Małgorzata Korzeniowska

Specjalista

mgr Ana Laura Astorga

Specjalista

mgr Michał Zaród

Starszy naukowiec lider zespołu  Nofima w projekcie SafeFoodCtrl

dr Even Heir

Naukowiec

dr Trond Møretrø

Starszy Inżynier

inż. Merete Rusås Jensen