Światowy popyt na żywność wzrośnie o 70% w ciągu najbliższych 30 lat, co będzie wymagało znacznego zwiększenia produkcji żywności, która powinna być nie tylko wysokiej jakości, ale także bezpieczna bakteriologicznie. Wiele chorobotwórczych szczepów bakterii przenoszonych w łańcuchu pokarmowym jest opornych na antybiotyki, a stosowanie obecnych technologii konserwowania żywności nie ogranicza poziomego przenoszenia genów oporności na te antybiotyki. 

Enzybiotyki (enzymyantybakteryjne) zaproponowane w tym Projekcie, są ukierunkowane wyłącznie na bakterie chorobotwórcze i mogą być alternatywnymi metodami zapobiegania infekcjom i konserwacji żywności. Co więcej, rozwój oporności na enzybiotyki jest znacznie mniej prawdopodobny ze względu na wysoce konserwatywne struktury ściany komórkowej bakterii, na które są skierowane. Enzybiotyki uznawane są za bezpieczne dla ludzi i zwierząt (nie działają na inne komórki niż bakterie chorobotwórcze), ale także bezpieczne dla środowiska (są biodegradowalne i nie powodują korozji).

Proponujemy zastosowanie enzybiotyków: I) na etapie pierwotnej produkcji zwierzęcej (np. w akwakulturze łososia) w celu zapobiegania infekcjom bakteryjnym, II) w miejscach przetwarzania żywności jako środków zwalczających bakterie, III) w żywności jako konserwanty żywności. Takie nowatorskie podejście wpłynie pozytywnie na dobrostan zwierząt, jakość i bezpieczeństwo żywności, ale także zmniejszy koszty środowiskowe ekstensywnej produkcji żywności poprzez minimalizację rozprzestrzeniania się antybiotyków, chemikaliów i genów oporności na antybiotyki w środowisku. Zaproponowana w projekcie nowa technologia pomoże zmniejszyć wciąż rosnącą tendencję do marnowania żywności oraz poprawi rozsądne podejście do eksploatacji środowiska przez hodowców i producentów żywności.