Pracownia Inżynierii Białek

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława  Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk 

02-106 Warszawa, ul. Adolfa Pawińskiego 5 

tel. 22 60 86 451

e-mail: polnor@imdik.pan.pl