Światowy dzień zwierząt, 4 Października

Światowy Dzień Zwierząt ma na celu podkreślenie znaczenia zwierząt w naszym życiu i potrzeby zapewnienia im dobrostanu. Jest to okazja do edukowania siebie i innych na temat znaczenia odpowiedzialnego posiadania zwierząt domowych, ochrony dzikiej przyrody i etycznego traktowania zwierząt w różnych branżach. Zachęca osoby, organizacje i społeczności do podejmowania różnorodnych działań. Jesteśmy dumni, że dzięki projektowi #SafeFoodCrtl możemy przyczynić się do stworzenia bardziej przyjaznego i zrównoważonego świata dla zwierząt hodowlanych.