7 czerwca, Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego

Jedna na dziesięć osób na świecie każdego roku cierpi na choroby związane ze spożyciem nieodpowiedniej żywności. Zidentyfikowano co najmniej 200 różnych chorób tego typu, wiele z nich może zakończyć się śmiercią.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, by uświadomić skalę problemu i rozpocząć dyskusję na temat jakości dostępnej żywności, ustanowiła w 2018 r. Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego.

Temat przewodni tegorocznych obchodów – “Bezpieczniejsza żywność to lepsze zdrowie” ma podkreślić jak ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie ma żywność dostarczana codziennie do organizmu, oraz jak ważna jest jej jakość, pochodzenie ora z przechowywanie.

Wszyscy powinniśmy włączyć się do dyskusji na temat dbałości o bezpieczną żywność. Wszyscy bowiem mamy w tym procesie swoją rolę do odegrania, niezależnie od tego czy zajmujemy się uprawą, przetwarzaniem, transportem, sprzedażą czy tylko kupujemy żywność i ją podajemy. Od poszczególnych etapów tego łańcucha oraz ich współpracy zależy jakość spożywanych przez nas produktów, a więc nasze zdrowie i kondycja.

https://www.who.int/campaigns/world-food-safety-day/2022/campaign-materials